Konkurs kompozytorski 2020 „Art and Violence”

Fundacja 2Act serdecznie zaprasza do udziału w I Konkursie Kompozytorskim na napisanie nowego utworu, na trio fortepianowe. Temat tegorocznej, pierwszej edycji konkursu to: “Art and violence”.
Zachęcamy kompozytorów z całego świata do podjęcia próby oryginalnej interpretacji tego motywu.

Jako społeczność Fundacji 2Act wierzymy w siłę sztuki i stawiamy sobie za cel wspieranie działań kulturalnych szczególnie w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.

W zgłaszanych kompozycjach będziemy poszukiwać nie tylko unikalnego podejścia do materii muzycznej, ale również elementów przekazu poruszających problemy nawiązujące do tematu konkursu “Art and violence”: wojny, okrucieństwa wobec zwierząt, przemocy domowej,  seksualnej, lub/i ekonomicznej.


WYMAGANIA FORMALNE:

Przedmiotem konkursu jest kompozycja na trio fortepianowe: skrzypce, wiolonczela, fortepian.

Czas trwania: 10 do 12 minut.

W utworach konkursowych nie dopuszcza się wykorzystania warstwy elektronicznej.

Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości bez ograniczeń wiekowych.

Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

Zgłoszony utwór nie może być:

  • wcześniej nagrodzony w krajowym lub międzynarodowym konkursie kompozytorskim,
  • zarejestrowany komercyjnie,
  • wykonany publicznie.

Gotową partyturę należy wyedytować za pomocą jednego z programów do notacji muzycznej i przesłać jako plik PDF. 

Każdy kompozytor może zgłosić dowolną ilość utworów, które powinien przesłać w osobnych i anonimowych zgłoszeniach na adres: competition@fundacja2act.org 

Zgłoszenie powinno zawierać:

Termin nadsyłania utworów: 20 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 15 lutego 2021 r. na stronie http://fundacja2act.org

Po zakończeniu konkursu wszystkie pliki PDF zostaną usunięte. Jurorzy i publiczność poznają tylko nazwisko kompozytora zwycięskiego utworu.

JURY:

Prof. Dr hab. Wojciech Widłak – kompozytor (Polska) – przewodniczący

Dr Paul Clift – kompozytor (Australia / Szwajcaria)

Shafi Badreddin – kompozytor / dyrygent (Syria / Luksemburg)

Dr Jarosław Płonka – kompozytor – sekretarz konkursu

NAGRODY:

I nagroda: 3000 zł, oraz wykonanie i profesjonalne nagranie utworu przez Spółdzielnię Muzyczną Contemporary Ensemble

II nagroda: wykonanie i profesjonalne nagranie utworu przez Spółdzielnię Muzyczną Contemporary Ensemble

PRAWYKONANIE

Uroczyste wykonanie zwycięskich prac odbędzie się podczas koncertuw Krakowie, w Willi Decjusza. Koncert będzie transmitowany na żywo. 

Termin koncertu zostanie ogłoszony 15 lutego 2021 roku.

Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród lub nieprzyznania ich w ogóle. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: competition@fundacja2act.org

Dołącz do wydarzenia na FB!

ORGANIZATOR: 

Fundacja 2Act 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Instytut Kultury Willa Decjusza

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble

Kraków Music

Matthis Behrens – fundator nagrody