Wyniki Konkursu Kompozytorskiego „Art and Violence”

Przedmiotem konkursu był utwór na trio fortepianowe o czasie trwania do 12 min., nawiązujący w swej idei do związków różnych form przemocy i sztuki oraz różnych – indywidualnych – form jej wyrażania. 

Jury w składzie:

Prof. Dr hab. Wojciech Widłak – kompozytor (Polska) – przewodniczący,

Dr Paul Clift – kompozytor (Australia / Szwajcaria),

Shafi Badreddin – kompozytor / dyrygent (Syria / Luksemburg),

dokonało oceny 31 nadesłanych z całego świata partytur: Anglii, Filipin, Finlandii, Francji, Iranu, Niemiec, Meksyku, Polski, Portugalii, Syrii, Ukrainy, USA i Węgier; a spośród nich wyłoniło następujące utwory:

I nagroda: Tomasz Szczepanik, Polska

II nagroda : Valentin Schaff, Niemcy

W imieniu organizatorów Konkursu serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!

***

Tomasz Szczepanik – kompozytor, aranżer, dyrygent i pedagog; ur. 5 czerwca 1981 w Łodzi. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Łodzi: edukację artystyczną, kompozycję (w klasie Sławomira Kaczorowskiego); teorię muzyki oraz Podyplomowe Studia Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej. Od 2009 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi, zaś od 2010 wykłada również przedmioty teoretyczne w Samorządowej Szkole Muzycznej II st. w Skierniewicach. W 2017 roku uzyskał stopień doktora. Jego utwory były prezentowane podczas festiwali i koncertów: Festiwalu Muzyki Polskiej w Moskwie, Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, w Filharmonii Narodowej, Łódzkiej, Bydgoskiej, Gdańskiej oraz wielu innych miastach Polski i Europy. Jest laureatem licznych konkursów kompozytorskich m.in. 55.Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (2014), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. S. Moniuszki na mikrooperę 12 minut dla Moniuszki (2019), IX Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Rivers Awards VII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Muzyki Kameralnej Franciszek Schubert i Muzyka Współczesna (2020).

Tomasz Szczepanik, fot. Weronika Klepaczka

Utwór: gaslighting – na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

Notatka programowa:

Przemoc jest zjawiskiem, które należy potępiać, przerywać i eliminować. Wszyscy przemocą gardzą, uciekają i przed nią samą, i przed przyznawaniem się do jej stosowania. Niestety okazuje się, że w mniejszym lub większym stopniu przemoc psychiczną stosujemy wszyscy i to codziennie. Jedną z najgroźniejszych i najokrutniejszych, a zarazem najczęstszych i najbardziej wyrafinowanych form przemocy psychiczno-emocjonalnej jest gaslighting. Nie ma w niej bicia czy fizycznego znęcania się nad drugą osobą, nie ma też przemocy finansowej. Jest za to sprawne i długotrwałe manipulowanie psychiką ofiary, którego celem jest doprowadzenie pokrzywdzonego do utraty pewności siebie oraz utraty poczucia własnej wartości. Ofiary gaslightingu czują się zdezorientowane, niespokojne, bezradne, nierozumiane i zaczynają wątpić we własną percepcję rzeczywistości. W ostatnim czasie ta nikczemna technika manipulacji staje się często np. elementem mobbingu w pracy, a nawet bywa używana w polityce, jako sposób narzucania narracji. Co więcej, ludzie często sami się gaslightingują, odbierając sobie prawo do określonych emocji czy przemyśleń. 

Kompozycja stanowi próbę przełożenia na struktury dźwiękowe semantycznego znaczenia angielskiego słowa gaslighting tłumaczonego jako „gasnący płomień”. Dlatego punktem wyjścia dla kompozytora stały się rozszerzone techniki wydobycia dźwięku oscylujące wokół bogatego spektrum krótkich brzmień perkusyjnych (utożsamianych z manipulatorem) skontrastowanych z niestabilnością i nieprzewidywalnością poszarpanych linii instrumentalnych szumów i zgrzytów (utożsamionych z ofiarą, w której stopniowo wzrasta poczucie winy, wątpliwość i utrata przeświadczenia o możliwości podejmowania dobrych decyzji).

Valentin Schaff – komponuje muzykę inspirowaną różnymi źródłami, od techno po szum wiatru w drzewach. Silne warstwy rytmiczne i bezpośrednie doświadczenie piękna w dźwięku, szumie i harmonii są równie potrzebne do wyrażenia czasu w muzyce, a kontrapunkt jest sposobem ich przeplatania. Medytacje dźwiękowe są tak samo ważne w muzycznym rozumieniu Valentina, jak bezlitosne i nieustępliwe cechy elektronicznej muzyki tanecznej. Jego utwory były wykonywane w całej Europie przez cenione zespoły i wykonawców.

https://www.valentin-schaff.de // https://soundcloud.com/valentinschaff

Valentin Schaff

Utwór: Angst na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

Notatka programowa:

Początek 2020 roku to dla mnie nie tylko wybuch globalnej pandemii, ale także na poziomie prywatnym zakończenie studiów magisterskich z kompozycji. W wyniku tych gdy zbiegły się dwa wydarzenia, byłem teraz kimś w rodzaju „prawdziwego” kompozytora, teoretycznie gotowego walczyć o siebie w świecie, który nagle stał się opustoszały, i gdy publiczne wykonywanie muzyki stało się na chwilę aktem nie do pomyślenia. Z całym muzycznym życiem zawieszonym, co wydawało się być nieskończoną ilością czasu, zarys mojej ścieżki zawodowej, z którą wiążę przyszłość stał się bardzo niepewny. Będąc kompozytorem, pisałem dalej, nie wiedząc, kiedy coś zostanie ponownie wykonane. Utwór nazywa się Angst, co tłumaczy się jako strach i pokazuje kontekst, w jakim był napisany – osobisty niepokój nagłej izolacji i posępność tego, co czasami czułem, jak życie w upadającym społeczeństwie.